Politica de confidențialitate:

S.C. Ram Medical S.R.L. persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj sub nr. J31/345/2022, având CUI RO 46099523 și sediul social stabilit în Zalău, str. Emil Bota, jud. Sălaj, email: office@ram-medical.ro este operator de date cu caracter personal, având calitatea de a prelucra datele cu caracter personal (date de identitate, adresă, telefon, profesie, loc de muncă, situație economică și financiară, și alte asemenea date) ale clienților, partenerilor și furnizorilor săi (și angajați ai acestora acestora) și adresele de e-mail ale utilizatorilor platformei nu-zau.ro, precum și informații despre accesul dumneavoastră pe site-ul nostru, în sensul stocării acestor date și al transmiterii lor către autorități ale statului sau private care au competență legală în gestionarea lor, în conformitate cu prevederile Legii (Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date) şi 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Ce date personale colectăm atunci când dumneavoastră accesați site-ul nostru?

Datele personale sunt orice informație referitoare la dumneavoastră care ne permite să vă identificăm, cum ar fi: adresa de email, precum și informații despre accesul dumneavoastră pe site-ul nostru. Putem colecta date personale de la dumneavoastră atunci când utilizați site-ul web, când completați un formular de înscriere/de contact sau când vă abonați la un program furnizat de noi sau la newsletterul, mesajele și informările pe care le trimitem. Colectăm toate aceste date în vederea funcționării optime, a furnizării și îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim, pentru a putea înțelege solicitările dumneavoastră, a putea personaliza oferta serviciilor noastre și de a vă informa cu privire serviciile și proiectele noastre. Nu aveți obligația să furnizați datele cu caracter personal pe care vi le solicităm dar, dacă alegeți să nu faceți acest lucru, înțelegeți și acceptați faptul că este posibil să nu vă putem furniza unele dintre serviciile noastre sau o calitate superioară a acestora.

Astfel, prin utilizarea site-ului nostru, în activitatea noastră putem colecta, următoarele categorii de informații:

Nume și prenume;

Adresa de email;

Informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru;

Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, emailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare;

Locația, inclusiv locația geografică în timp real a computerului sau a dispozitivului dumneavoastră prin GPS, Bluetooth, împreună cu locațiile WI-Fi hotspot și turnul celular cu sursă de mulțime, dacă utilizați funcțiile bazate pe locație și activați Serviciile de localizare setări pe dispozitiv și pe computer;

Cookies sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul de servicii al acestuia le transferă la hard drive-ul care aparține computerului dumneavoastră, prin Web Browser (dacă permiteți acest lucru), care permite site-urilor sau sistemelor furnizorilor de servicii să vă recunoască browser-ul și să capteze și să își amintească anumite informații. Utilizăm cookies pentru a funcționa și a furniza serviciile noastre, pentru a vă putea îmbunătăți experiențele, pentru a înțelege modul în care serviciile noastre sunt utilizate și pentru a putea personaliza serviciile noastre în funcție de nevoile dumneavoastră. În plus, este posibil să folosim cookies pentru a vă aminti alegerile dumneavoastră, pentru a vă putea oferi o experiență mai sigură și pentru a personaliza serviciile noastre pentru dumneavoastră.

În ce scop procesăm datele dumneavoastră personale?

Oricare dintre informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră poate fi folosită în unul dintre următoarele moduri:

Pentru a vă oferi un conținut personalizat (informațiile dumneavoastră ne ajută să răspundem mai bine nevoilor dumneavoastră individuale); Pentru a ne îmbunătăți Website-ul (ne străduim în continuu să îmbunătățim calitatea serviciilor oferite de către website-ul nostru pe baza informațiilor și a feedback-ului pe care îl primim de la dumneavoastră), pentru a vă ajuta cu întrebările și cererile și pentru a evalua reclamațiile. Pentru a vă contacta în vederea detalierii serviciilor oferite de noi – acest lucru se va întâmpla doar după ce dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul separat și expres în acest sens; Pentru comunicările periodice în scop de marketing (transmitere materiale, articole, informații despre produse/servicii/proiecte viitoare) acest lucru se va întâmpla doar după ce dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul separat și expres în acest sens; Efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produsele/serviciile oferite, cât și cu privire la portofoliul de clienți, numărul și comportamentul vizitatorilor platformei, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor noastre.

 Ce ne dă dreptul să procesăm datele?

Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care avem o bază legală pentru acest lucru. Putem prelucra datele dumneavoastră atunci când există unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice cf.art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Temei Legal – Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care vom avea o bază legală pentru a face acest lucru. Astfel, această bază legală va depinde de motivele care stau la baza colectării și folosirii datelor dumneavoastră. Respectarea obligațiilor legale – gestionarea anumitor informații se bazează pe obligația legală a Adminstratorului în relația sa cu autoritățile și instituțiile statului. Astfel, colectarea datelor în acest sens, va avea la bază nevoia respectării de către noi a obligațiilor legale ce ne revin.

Consimțământul – Acesta poate reprezenta temei legal al procesării datelor cu caracter personal în scopul gestionării trimiterii de informații de marketing (newsletter, articole, informații despre proiecte, evenimente, etc) sau în scopul contactării detalierii serviciilor oferite. Dreptul de retragere a consimțământului privind procesarea datelor, va putea fi exercitat de către dumneavoastră oricând. Menționăm faptul că doar persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani pot să își dea consimțământul. Pentru cei sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor.

Interes Legitim – Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că site-ul nostru este sigur pentru dumneavoastră. De asemenea, acesta ne ajută să înțelegem nevoile, așteptările și nivelul de satisfacție al utilizatorilor noștri. Astfel, vom putea să ne îmbunătățim serviciile oferite. Realizăm toate aceste acțiuni în scopul îmbunătățirii nivelului de satisfacție al utilizatorilor noștri.

Cât timp păstrăm datele?

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate doar pentru timpul necesar îndeplinirii scopului pentru care sunt prelucrate. Astfel, pentru a determina perioada de păstrare adecvată, vom ține cont de cantitatea, natura datelor și scopurile pentru care le prelucrăm și dacă putem să atingem aceste scopuri și prin alte mijloace. În calcularea acestei perioade vom lua în considerare perioadele pentru care ar putea fi necesar să păstrăm date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne ocupa de reclamațiile sau întrebările dumneavoastră. În situația în care legea ne solicită păstrarea datelor dumneavoastră pentru un anumit termen, datele dumneavoastră vor fi șterse după expirarea acestui termen. Ulterior acestui moment al îndeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate, datele dumneavoastră personale vor fi șterse sau distruse în siguranță. De asemenea, de menționat este faptul că, în permanență, luăm în calul cum putem minimiza cantitatea de date personale pe care le folosim.

Cum protejăm datele dumneavoastră personale?

Site-ul nostru utilizează tehnici de securitate a informației cu scopul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitatea acestora. Vă asigurăm că am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru a evita pierderea, distrugerea sau deteriorarea lor în orice fel. Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea de informații cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput si găzduit site-ul și nici nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Care sunt drepturile dumneavoastră legate de datele personale?

Conform legii anterior menționate, utilizatorii au dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de a nu fi supuși unor decizii individuale. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea datelor în scris, la adresa de e-mail: office@ram-medical.ro

Astfel, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001/ Regulamentului  (UE) 2016/679 privind GDPR, utilizatorii noștri au următoarele drepturi:

Dreptul la informare: aveți dreptul să solicitați informații despre faptul că deținem informații personale despre dumneavoastră și, dacă da, despre ce informații este vorba și de ce le deținem;

Dreptul la acces: aveți dreptul de acces la informațiile dumneavoastră. Acest lucru vă permite să primiți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le procesăm în mod legal;

Dreptul la rectificare: aveți dreptul să ne solicitați rectificarea informațiilor personale în cazul în care acestea sunt incorecte sau completarea lor în situația în care sunt incomplete.

Dreptul la limitare: aveți dreptul să ne solicitați limitarea datelor prelucrate în situația în care acest lucru este posibil ținând cont de scopul prelucrării.

Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastră. Astfel puteți să ne solicitați ștergerea sau eliminarea informațiilor personale acolo unde nu avem motive întemeiate pentru a continua să le procesăm. În același sens, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră în situația în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării (vedeți mai jos).

Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dumneavoastră personale în cazul în care prelucrarea are la bază un interes legitim și ceva din situația dumneavoastră concretă vă face să aveți obiecțiuni referitoare la prelucrarea pe acest motiv. Totodată, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care prelucrăm informațiile dumneavoastră în scopuri de marketing direct și nu avem consimțământul dumneavoastră;

Dreptul de a vă opune cu privire la luarea deciziilor automate în ceea ce vă privește.

Dreptul de a solicita restricții în ceea ce privește procesarea informațiilor personale: aveți dreptul să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri.

Dreptul la portabilitate: aveți dreptul să primiți datele personale într-o formă electronică structurată sau să ne solicitați transmiterea datelor dumneavoastră unei alte părți. Acest lucru vă permite să preluați datele dumneavoastră de la noi într-un format utilizabil electronic și să le puteți transfera către o altă parte.

Dreptul de a vă retrage consimțământul: în situația în care v-ați dat acordul pentru colectarea, procesarea și transferul informațiilor dumneavoastră personală, într-un anumit scop, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Odată cu notificarea de retragere a consimțământului transmisă de către dumneavoastră, noi nu vom mai procesa informațiile dumneavoastră în scopul/scopurile pentru care l-ați retras, cu excepția cazului în care avem altă bază legitimă în acest sens.

Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti) sau instanțelor competente, în măsura in care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, va rugam sa va adresați la adresa de email: office@ram-medical.ro

Căror destinatari le putem comunica datele dumneavoastră?

Societatea nu vinde, nu schimbă în niciun fel și nu transferă datele dumneavoastră niciunei alte companii/persoane, indiferent de motiv, fără consimțământul dumneavoastră dat în acest sens. Totuși, comunicarea unora dintre datele dumneavoastră poate fi efectuată în scopul expres al serviciului solicitat/utilizat.

Astfel, datele dumneavoastră pot fi comunicate următorilor destinatari:

Administrații și organisme publice în cazul în care acestea le solicită în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile;

Comunicarea legală;

Furnizorilor de servicii de terță parte (de exemplu: furnizorii de servicii IT, arhivare în format fizic/electronic, serviciilor de suport, furnizorilor care analizează date, furnizează servicii clienților etc.).

În toate cazurile, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor dumneavoastră personale. În acest sens, menționăm faptul că Societatea noastră încheie contract cu fiecare astfel de terț și prin care se specifică expres măsurile de protecție a datelor personale. Mai mult decât atât, aceștia au acces la datele cu caracter personal necesare pentru a-și îndeplini funcțiile, dar nu le pot folosi în alte scopuri.

În situația în care doriți mai multe informații referitoare la comunicarea datelor către partenerii noștri, nu ezitați să ne contactați la adresa de mail: office@ram-medical.ro

Link-uri exterioare

Ocazional, pe site-ul nostru putem să includem sau să oferim produse și/sau servicii ale unor părți terțe. Aceste site-uri ale părților terțe au politici de confidențialitate separate și independente. Astfel, vă recomandăm să citiți politicile acestora pe care le regăsiți pe site-ul lor și, de asemenea, termenii de condiții ai site-ului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul și activitățile acestor web site-uri conexe. Totuși, căutăm să protejăm integritatea site-ului nostru și acceptăm orice feedback referitor la aceste site-uri. Această politică de confidențialitate se aplică doar informațiilor colectate prin intermediul website-ului nostru și nu informațiilor colectate offline.

Termeni și condiții – Vă rugăm să accesați secțiunea noastră de Termeni și Condiții care stabilește condițiile de utilizare, de renunțare și de limitare a responsabilității care guvernează utilizarea website-ului nostru.

Consimțământul dumneavoastră – Prin utilizarea site-ului nostru în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și vă dați consimțământul față de politica de confidențialitate a website-ului nostru.

Modificări ale politicii de confidențialitate – Politica noastră de confidențialitate se poate modifica ocazional iar orice modificare vă va fi comunicată prin email sau printr-o notificare pe site-ul nostru.

Contact și suport privind datele cu caracter personal

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către Societate prin:

  • e-mail la: office@ram-medical.ro